MNMP tar også på seg programmeringsoppdrag. Ta kontakt for nærmere informasjon hvis du trenger programmerer.