Har også ei hjemmeside for Blå Sko

Jeg har også ei hjemmeside for Blå Sko, blasko.no (blåsko.no). Har nylig (høst 2023) også opprettet ei side for Blå Sko på Facebook.  Vennlig hilsen Liv Karin