Bladet Telepensjonisten tok inn i bladet info om diktboka Skriverier – i nr. 2, juni 2021

Skrev om bakgrunnen for at jeg ga ut diktbok, litt om skrivegruppa og litt mer. Sendte det til bladet Telepensjonisten, som tok det inn i bladet. Link til info:

TPL-Telepensjonisten-nr-2-2021