ØVINGSLOKALE + byens aller minste konsertlokale

Vi er nå i gang med å få på plass et øvingslokale. Snekkerne kom i dag, så for meg, og for Per, blir det spennende dager/uker.
Mange penger vi må låne for å få det til. Men nå er vi altså i gang.

Min plan er at øvingsrommet også skal innredes slik at det skal kunne brukes til streaming konserter, altså et bitte lite konsertlokale.
Selv et lite rom trenger da kanskje både sceneteppe og lys. Tida vil vise om jeg greier å få det til.

Molde, 22. oktober 2020/Liv Karin